Cine Suntem

Societatea Ştiinţifică CYGNUS este o organizaţie non-guvernamentală ce are drept scop promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale româneşti.

Obiectivele organizaţiei sunt:

 • popularizarea ştiintei în rândul maselor prin metode de educaţie nonformala;
 • pregătirea şi sprijinirea tinerilor pentru cercetarea ştiintifică;
 • promovarea valorilor locale;
 • promovarea turistică a zonei.

Pentru atingerea acestor obiective, organizaţia desfăşoară următoarele activităţi:

 • organizarea de întruniri ştiinţifice, colocvii, simpozioane, seminarii pe teme ştiinţifice de actualitate;
 • realizarea unor produse multimedia (CD-ROM, pagini WEB etc.), pliante, broşuri care să ajute atât la popularizarea ştiinţei, cât şi la punerea în valoare a potenţialului turistic românesc;
 • sprijinirea cercetătorilor autohtoni în a-şi face cunoscute rezultatele muncii lor, prin editarea de cărţi în ţară şi în străinătate;
 • stimularea invenţiilor şi inovaţiilor, prin organizarea de concursuri de inventică urmate de promovarea rezultatelor deosebite la nivelul companiilor interesate;
 • înfiinţarea unui cerc al copiilor supradotaţi, sprijinirea, stimularea şi promovarea lor;
 • tipărirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante în concordanţă cu legislaţia drepturilor de autor;
 • editură de cărţi şi produse multimedia;
 • promovarea valorilor UNESCO şi organizarea de activităţi complexe prin realizarea de proiecte în cadrul programelor UNESCO, de solidaritate şi întrajutorare, de organizare a unor biblioteci, de sprijinire a integrării tinerilor în societate;
 • integrarea în procese de educaţie permanentă din domenii ştiinţifice şi tehnice.

Scurt istoric

 • 5 mai 1999 — prima Adunare Generală a Fundaţiei Ştiinţifice Cygnus; s-a votat statutul organizaţiei şi s-a ales primul Consiliu de administraţie
 • 16 aug. 1999 — a fost ales Preşedinte de Onoare al organizaţiei domnul cercet. dr. Florin Munteanu, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • 30 noiembrie 1999 — Cygnus obţine avizul de funcţionare din partea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare
 • 18 ianuarie 2000 – se obţine sentinţa de înfiinţare a Fundaţiei Ştiinţifice Cygnus la Tribunalul Suceava
 • 31 ianuarie 2000 – Fundaţia Ştiinţifică este înregistrată în registrul special al instanţei privind persoanele juridice
 • 10 mai 2001 – organizaţia obţine dreptul de editură
 • 2 octombrie 2001 – CYGNUS primeşte avizul din partea Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO de a deveni centru UNESCO
 • 7 februarie 2002 – organizaţia işi schimbă denumirea în “Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru UNESCO
 • începând cu anul 2009 CYGNUS deţine un loc în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO

Activităţi:

Activităţi la care a participat Societatea Ştiinţifică CYGNUS în calitate de organizator sau în parteneriat cu instituţii din ţară şi din străinătate:

 • Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică IOAA, Suceava – Gura Humorului 1-11 aug. 2014
 • Şcoli de Vară (Şcoala de Vară „Metamorfoze” 2000 – Gura Humorului, Şcoala Naţională de Vară „Fractal – Metamorfoze” 2001 – Gura Humorului, Şcoala Naţională de Vară „Complexity” 2002 – Izvorul Mureşului, Şcoala de Vară „Metamorfoze 2009”, „Metamorfoze 2010”, „Metamorfoze 2011”, „Metamorfoze 2012” – Mănăstirea Humorului, „Metamorfoze 2013” – Voroneţ,  „Metamorfoze 2014” – Voroneţ, „Metamorfoze 2015” – Voroneţ, „Metamorfoze 2016” – Vatra Dornei, „Metamorfoze 2017” – Voroneţ,     Academia Internaţională de Vară „Atlantykron” ediţiile 2001 – 2017, Capidava, Tabăra Naţională de Astronomie – Mănăstirea Humorului 2010, 2011, 2012, Tabăra Naţională de Astronomie şi Astrofizică „Marin Dacian Bica” 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – Voroneţ)
 • Colocviul Naţional de Fizică „EVRIKA – CYGNUS” ediţiile 2004-2013
 • Colocviul Internaţional de Fizică „EVRIKA – CYGNUS”, Suceava 2014, Iaşi 2015, Chişinău 2016, Comarnic – 2017
 • Tabăra naţională de pregătire a loturilor restrânse de astronomie şi astrofizică ale României, Mănăstirea Humorului, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Simpozioane ştiinţifice naţionale (“2000 – Anul Cygnus”, “Ştiinţa la început de mileniu” – 2001, „Influenţa aşezămintelor monahice din Bucovina asupra vieţii spirituale, culturale şi economice din zonă” – 2004, „2005 – Anul Internaţional al Fizicii”, „Cultură şi civilizaţie în mănăstirile româneşti” – 2009)
 • Noaptea Cercetătorilor, Suceava 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Concursul Interjudeţean de Matematică SINUS – ediţiile 2006 – 2014
 • Concursul Naţional de Ştiinţă şi Inginerie „INVENTICA”, Suceava  2010, 2011
 • Concursul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie „RoSEF”, Suceava  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Concursul Interjudeţean de Fizică „CYGNUS”, Suceava  2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Concursul Naţional de Astronomie şi Astrofizică „Marin Dacian Bica” 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Olimpiada Naţională de Astronomie şi Astrofizică, Suceava 2010
 • Olimpiada UNESCO –„Tineret pentru cultură” (Proiect Phare CBC RO2005/017-539.01.02.20) – Aplicant: CENRES Suceava, în parteneriat cu Societatea Ştiinţifică Cygnus şi Centrul de Parteneriat Social Cernăuţi
 • Olimpiada UNESCO –„Tineret pentru cultură” – editia a II-a, proiect Phare CBC (RO2006/018.449.01.02) – Aplicant: CENRES Suceava, în parteneriat cu Societatea Ştiinţifică Cygnus şi Centrul de Parteneriat Social Cernăuţi
 • Programe de informare, formare şi consultanţă pentru tineret INFOCENTER şi INFOEUROPA (2002 – 2005)
 • Programe de educaţie cultural – ştiinţifică şi civică (Programul educativ de promovare a valorilor locale „Valori bucovinene în context european” – 2003, Programul de educaţie civică şi ecologică „Iubeşti oraşul, iubeşti viaţa” – 2003, 2004, Programul de educaţie cultural-ştiinţifică „Serile Planetariului” – 2006 şi 2011, Programul de educaţie cultural-ştiinţifică „Elewatt” – 2006, 2007, Programul de educaţie nonformală pentru tinerii din mediul rural „Şcoala pe roţi”, 2009-2013)
 • Clubul SF „Cygnus – Quasar” (2006 – prezent)
 • Programul de educaţie non-formală pentru tinerii cercetători NEXUS-T iniţiat de Centrul pentru Studii Complexe Bucureşti – centru UNESCO, în parteneriat cu Societatea Ştiinţifică Cygnus – centru UNESCO Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi CN „Petru Rareş” Suceava (2007 – prezent)

Publicaţii:

 • Enciclopedii multimedia („Zidit de om, creat de Dumnezeu” – versiunile română şi engleză, „Ion Irimescu – o viaţă dedicată artei”, „Sfânta mănăstire Putna”, „Cetatea de Scaun a Sucevei – refacere virtuală”, „Sfânta mănăstire Dragomirna”, „Jules Verne – 20.000 de leghe sub mări”, “FRACCU – 10 ani”, „Romania as Laboratory of the Dialogue Between Science & Spirituality & Religion & Society”, “Şcoala pe roţi”)
 • Revista de Fizică CYGNUS, publicaţie bianuală editată sub egida Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, recunoscută de Comisia Naţională de Fizică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de către Societatea Română de Fizică, recomandată de Asociaţia Profesorilor de Fizică din Învăţământul Preuniversitar din România
 • Revista de Matematică pentru învăţământul preuniversitar SINUS – publicaţie trimestrială adresată profesorilor de matematică din ciclul gimnazial şi liceal
 • Colecţia ştiinţifică  „METAMORFOZE”